pondělí 20. března 2017

Astanské hledání míru a souladu - projekt Orient

Astanské hledání míru a souladu (detail)

Stejně jako v roce 2014 přivezl loni pan Eibich ústřižky látek, tentokrát ze Střední Asie, které přihlášení účastníci měli použít na quilty.

Téma pro 11. PPM bylo Orient, guilt měl mít tmavé pozadí a jeho velikost měla být 70 x 40 cm - na výšku či na šířku.Střední Asie ve mně evokovala spíš kočovníky, než pohádkové paláce, ale nomádskou tématu jsem už použila v projektu Kazachstán, který mimochodem stále ještě od roku 2015 úspěšně putuje po výstavách v zahraničí.

Brouzdala jsem letos v zimě po internetu a sháněla informace o Střední Asii v naději, že narazím na nějakou inspiraci. A skutečně! Když jsem spatřila obrázek Palace od Peace and Reconciliation, tedy paláce míru a porozumění v Astaně, věděla jsem, že to je to pravé, co chci ušít.

Porozumění a mír ... to je to, co se stále hledá nejen v Astaně, i když tam se o to v poslední době hodně pokoušejí. Pokoušejí se postavit pyramidu. Zatím ale vznikají jen malé dílčí stavbičky.

Možná ale, že se jednou z těch mnoha malých pyramidek podaří poskládat tu jednu velkou, a na světě zavládne klid a mír.


Astanské hledání míru a souladu, projekt Orient

2 komentáře:

Děkuji vám za návštěvu i za vaše komentáře.